אודות השירות

 

 

ניתוחים פרטיים במדינת חוץ

לקוחות כללית מושלם פלטינום זכאים לביצוע ניתוח רפואי הכלול בסל במדינת חוץ, במידה והניתוח הוכר ואושר מראש על ידי כללית מושלם טרם יציאת העמית לביצועו במדינת חוץ.

מה כולל השירות?

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

יש להגיש את כל חומר התביעה, כולל מסמכים רפואיים, למח' תביעות - ניתוחים בחו"ל. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו מופיע מטה. את המסמכים יש לשלוח לת.ד. 2265, בני ברק, 5112201. לבדיקת זכאות ניתן לפנות למחלקת תביעות ניתוחים בחו"ל בטלפון: 03-7475555
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

שירות פלטינום

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום