ניתוח פרטי בארץ אצל מנתחים מומחים שבהסכם

לקוחות כללית מושלם זכאים במידת הצורך לניתוחים פרטיים בארץ, אצל מיטב המנתחים הפרטיים, בבתי חולים פרטיים, תוך אפשרות לבחירת המנתח ובית החולים בהסכם, בהשתתפות עצמית נמוכה.

​ כלקוח כללית מושלם הנך זכאי לביצוע ניתוח בבית חולים פרטי על ידי טובי המנתחים בארץ. באפשרותך לבחור מנתח פרטי בהסכם ולבצע ניתוח הכלול ברשימת הניתוחים בהסכם בהשתתפות עצמית נמוכה.

כל הרופאים  בהסכם אושרו על ידי הוועדה המקצועית של כללית מושלם והוכרו כמנתחים ויועצים מומחים לביצוע ניתוחים ללקוחות כללית מושלם.

החל מה 1.7.2016

  1.  לא ניתן יהיה לבצע ניתוח פרטי עם מנתח שאינו נמצא בהסכם עם כללית מושלם.

  2. כל המנתחים שעמנו בהסכם יעניקו גם שירות התייעצות רפואית במסגרת רשת הרופאים של כללית מושלם בהשתתפות עצמית נמוכה.

  3. ההשתתפות העצמית לניתוח תקבע בהתאם לרובד הביטוחי של הלקוח זהב או פלטינום, ותכלול את כל מרכיבי הניתוח: תשלום לבית החולים, תשלום למנתח, תשלום על אביזר מושתל במידה ונדרש ועוד.

  4. לקוחות הפלטינום יהנו מהשתתפות עצמית נמוכה מאוד: 25% מההשתתפות העצמית הנהוגה בתכנית הזהב (אבל לא פחות מ-300 ש"ח) עד מקסימום תקרה של 2,000  ש"ח, למעט ניתוחים שיפורטו באתר שביחס אליהם עשויה להיגבות השתתפות עצמית גבוהה יותר: דוגמת ניתוחים משולבים רפואיים- קוסמטיים. לחצו כאן למידע על תעריפי הניתוחים.

 

למידע אודות תעריפי ההשתתפות העצמית, המנתחים והניתוחים לחצו כאן

 

לתשומת ליבך, בהתאם להוראות החוק, החל מתאריך 1.11.2017, מבוטח שביקר אצל רופא במסגרת מרפאה כלשהיא ב"כללית",  לא יוכל לבצע ניתוח באמצעות אותו רופא במסגרת "כללית מושלם", במהלך 6 חודשים לאחר הביקור.
בנוסף החל מתאריך 1.1.2018 כלל זה יחול על כל ביקור במערכת הציבורית
מומלץ לבדוק את זכאותך מול הרופא הרלוונטי

במידה והניתוח יבוצע בפועל במימון הסל הבסיסי, יתכן וההשתתפות העצמית תקטן.

חשוב להדגיש כי במידה ויבוצע ניתוח קטרקט - עדשה רגילה עם רופא מנתח בהסכם בבית חולים פרטי, הניתוח יהיה ללא השתתפות עצמית.

מה השירות כולל ?

1. ביצוע ניתוח פרטי בבית חולים פרטי שבהסכם באמצעות רופאים מנתחים שבהסכם תמורת השתתפות עצמית נמוכה. לחצו כאן למידע על תעריפי הניתוחים.

2. ההשתתפות  העצמית  כוללת בתוכה אשפוז במחלקה שניה של בית החולים, שימוש בחדר ניתוח, שרות הרדמה, (לרבות מרדים), אביזרים מושתלים שאושרו מראש עלות המנתח וכן בדיקות מעבדה, שרותי הדמיה ותרופות הנדרשים במהלך ניתוח.

יודגש כי, במקרים בהם יהיה שימוש באביזר מושתל בניתוח שלא אושר מראש, ובמידה והניתוח יבוצע בטכנולוגיה שלא אושרה מראש, אישור זכאות זה  בטל ו"כללית מושלם" לא תשתתף בהוצאות ניתוח זה.

השתתפות העצמית משתנה בהתאם לבחירת המנתח ובית החולים בו מבוצע הניתוח.

3. ביצוע ניתוח פרטי במסגרות שירות רפואה פרטי (שר"פ) בבתי חולים ציבוריים בירושלים על ידי מנתח פרטי בהסכם.

כיצד אדע האם אני זכאי?

- חלפה תקופת הוותק של 12 חודשים מיום ההצטרפות ל"כללית מושלם זהב" ו/או "מושלם פלטינום".

- המנהל הרפואי של התכנית אישר את הניתוח.

כיצד אוכל לממש את השירות?

כללית מושלם דאגה עבורך להסדרים עם רופאים מהשורה הראשונה לביצוע ניתוחים במגוון רחב ביותר של תחומי הרפואה השונים. עם בחירת המנתח בהסכם ובית החולים בהסכם בו יבוצע הניתוח, ייבדקו זכאותך ופרטי הניתוח. במידה והניתוח יאושר, תונפק התחייבות לבית החולים בהסכם  לאחר מכן, כל שעליך לעשות יהיה לשלם במועד הניתוח לבית החולים את ההשתתפות העצמית כפי שזו מצוינת בהסכם.

כללית מושלם תשלם את יתר עלויות הניתוח ישירות לבית החולים ולמנתח. לרשימת המנתחים לחצו כאן.

לתשומת ליבך, בהתאם להוראות החוק, החל מתאריך 1.11.2017, מבוטח שביקר אצל רופא במסגרת מרפאה כלשהיא ב"כללית",  לא יוכל לבצע ניתוח באמצעות אותו רופא במסגרת "כללית מושלם", במהלך 6 חודשים לאחר הביקור.
בנוסף החל מתאריך 1.1.2018 כלל זה יחול על כל ביקור במערכת הציבורית
מומלץ לבדוק את זכאותך מול הרופא הרלוונטי

עם בחירת רופא מנתח, עליך לוודא עמו כי הוא נמצא ברשימת ההסכמים לניתוח אותו הנך עתיד לעבור. ההשתתפות העצמית עשויה להשתנות בהתאם למנתח ולבית החולים. לכן, יש לוודא את סכום ההשתתפות העצמית

כפוף לתקנון מושלם זהב ומושלם פלטינום.