אודות השירות

 

 

ניתוחים פרטיים בארץ

לקוחות כללית מושלם זכאים להשתתפות בעלות ניתוחים פרטיים בארץ בבתי חולים פרטיים, הנכללים ברשימת הניתוחים שבהסכם עם כללית מושלם או בסל הבריאות. <br>השתתפות בגין הניתוח הינה בכפוף לאישור המנהל הרפואי של התוכנית. הניתוח מתבצע על ידי רופא מנתח שבהסכם עם כללית מושלם בהשתתפות עצמית המשתנה מניתוח לניתוח ונקבעת בהתאם למנתח ולבית החולים בו מתבצע הניתוח. <br><br>כל המנתחים שעמנו בהסכם יעניקו גם שירות התייעצות רפואית במסגרת רשת הרופאים של כללית מושלם בהשתתפות עצמית נמוכה.<br><br>ההשתתפות העצמית לניתוח תקבע בהתאם לרובד הביטוחי של הלקוח (זהב או פלטינום) ותכלול את כל מרכיבי הניתוח: תשלום לבית החולים, תשלום למנתח, תשלום על אביזר מושתל במידה ונדרש ועוד. <br><br>לקוחות הפלטינום יהנו מהשתתפות עצמית נמוכה במיוחד: 25% מההשתתפות העצמית הנהוגה בתכנית הזהב (אבל לא פחות מ-300 ש"ח) עד מקסימום תקרה של 2,000 ש"ח, למעט ניתוחים שיפורטו באתר שביחס אליהם עשויה להיגבות השתתפות עצמית גבוהה יותר: דוגמת ניתוחים משולבים רפואיים- קוסמטיים.<br><br>במידה והניתוח יבוצע בפועל במימון הסל הבסיסי, יתכן וההשתתפות העצמית תקטן.<br><br>לרשימת המנתחים, הניתוחים ומחירי ההשתתפות העצמית, יש להקליק על לשונית נותני השירות.<br><br>חשוב להדגיש כי במידה ויבוצע ניתוח קטרקט - עדשה רגילה עם רופא מנתח בהסכם בבית חולים פרטי, הניתוח יהיה ללא השתתפות עצמית.<br><br> לתשומת לבך, בהתאם להוראות החוק, החל מתאריך 1.11.2017, לקוח שביקר אצל רופא במסגרת מרפאה כלשהיא ב"כללית" לא יכל לבצע ניתוח באמצעות אותו רופא במסגרת "כללית מושלם" במשך 6 חודשים לאחר הביקור. בנוסף, החל מתאריך 1.1.2018, כלל זה יכול על כל ביקור במערכת הציבורית. מומלץ לבדוק את זכאותך מול הרופא הרלוונטי.

מה כולל השירות?

למי מיועד השירות?

לקוח בתוכנית מעל 12 חודשים אשר מצבו הבריאותי מצריך ביצוע ניתוח לו הנו זכאי על פי חוק הבריאות, ואשר על פי בחירתו יבוצע על ידי מנתח פרטי בשר"פ בירושלים או בבית חולים פרטי אחר בגבולות מדינת ישראל

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום