התעריפים החדשים ללקוחות כללית מושלם ופלטינום

כללית מפחיתה את הפרמיות החודשיות בביטוחים המשלימים, ואתם חוסכים

כללית מפחיתה את הפרמיות החודשיות עבור לקוחות כללית מושלם זהב ופלטינום החל מ 1.9.2020. הפחתה זו מצטרפת לשתי הפחתות שבוצעו בשנתיים האחרונות.

על פי נתוני  דו"ח  שב"ן האחרון שפרסם משרד הבריאות בנובמבר 2019 ,תכניות השב"ן  של כללית מעניקות את ההחזר הגבוה הכולל  מבין השב"נים:  החזר של  85 אגורות במימוש כיסויים על כל שקל הכנסה. בנוסף, כללית מושלם היא תכנית השב"ן הכדאית ביותר מבחינת עלות הפרמיה לנפש מבין תוכניות השב"ן.

להלן המחירים החדשים החל מה-1.9.2020:

קבוצת גיל​פרמיה חודשית - זהב​פרמיה חודשית זהב + פלטינום
0-17​

5.48

18.95
18​15.29 28.18
19-30​30.95 63.75
31-39​44.45 83.09
40-49​51.25 91.74
50-59​55.30 99.55
60-64​54.45 110.70
65-69​59.59 127.42
70+​60.72 129.22   ​
* סכומי הגבייה בפועל שיגבו החל ממחזור הגבייה של חודש ספטמבר 2020 יקבעו בהתאם למדד יולי 2020 שיתפרסם בתאריך 15/8/2020.