תעריפון תכניות כללית מושלם ופלטינום

* תעריף הפלטינום המוצג הוא הסכום של כיסויי הפלטינום והזהב יחדיו. לא ניתן לרכוש כיסוי מושלם פלטינום ללא כיסוי מושלם זהב.

קבוצת גיל

זהב

פלטינום (כולל זהב)

עד גיל 18

5.48 ₪

18.94 ₪

עד גיל 18
ילד ללא מבוגר

5.48 ₪

18.94 ₪

18

15.28 ₪

28.16 ₪

19 - 30

30.92 ₪

67.46 ₪

31 - 39

44.40 ₪

87.10 ₪

40 - 49

51.20 ₪

94.70 ₪

50 - 59

55.25 ₪

104.07 ₪

60 - 64

57.02 ₪

115.15 ₪

65 - 69

61.29 ₪

133.16 ₪

70 ומעלה

61.29 ₪

133.80 ₪

התעריף נכון לתאריך 01/08/2020, ומתעדכן בהתאם למדד ובכפוף לתקנון


 **** החל מילד רביעי בתא משפחתי, ההצטרפות לפלטינום היא ללא תשלום (פטור מתשלום פרמיה חודשית לילד רביעי ומעלה)

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*

לתקנון מושלם זהב>>

לתקנון מושלם פלטינום>>