תעריפון תכניות כללית מושלם ופלטינום

* תעריף הפלטינום המוצג הוא הסכום של כיסויי הפלטינום והזהב יחדיו. לא ניתן לרכוש כיסוי מושלם פלטינום ללא כיסוי מושלם זהב.

קבוצת גיל

זהב

פלטינום (כולל זהב)

עד גיל 18

5.57 ₪

19.24 ₪

עד גיל 18
ילד ללא מבוגר

5.57 ₪

19.24 ₪

18

15.52 ₪

28.60 ₪

19 - 30

31.41 ₪

64.71 ₪

31 - 39

45.11 ₪

84.33 ₪

40 - 49

52.02 ₪

93.12 ₪

50 - 59

56.14 ₪

101.06 ₪

60 - 64

55.27 ₪

112.36 ₪

65 - 69

60.49 ₪

129.35 ₪

70 ומעלה

61.63 ₪

131.16 ₪

התעריף נכון לתאריך 01/07/2021, ומתעדכן בהתאם למדד ובכפוף לתקנון


 **** החל מילד רביעי בתא משפחתי, ההצטרפות לפלטינום היא ללא תשלום (פטור מתשלום פרמיה חודשית לילד רביעי ומעלה)

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*

לתקנון מושלם זהב>>

לתקנון מושלם פלטינום>>