תעריפון תכניות כללית מושלם ופלטינום

* תעריף הפלטינום המוצג הוא הסכום של כיסויי הפלטינום והזהב יחדיו. לא ניתן לרכוש כיסוי מושלם פלטינום ללא כיסוי מושלם זהב.

קבוצת גיל

זהב

פלטינום (כולל זהב)

עד גיל 18

5.49 ₪

18.97 ₪

עד גיל 18
ילד ללא מבוגר

5.49 ₪

18.97 ₪

18

15.31 ₪

28.21 ₪

19 - 30

30.98 ₪

63.82 ₪

31 - 39

44.49 ₪

83.17 ₪

40 - 49

51.30 ₪

91.83 ₪

50 - 59

55.36 ₪

99.66 ₪

60 - 64

54.51 ₪

110.81 ₪

65 - 69

59.65 ₪

127.56 ₪

70 ומעלה

60.78 ₪

129.35 ₪

התעריף נכון לתאריך 01/01/2021, ומתעדכן בהתאם למדד ובכפוף לתקנון


 **** החל מילד רביעי בתא משפחתי, ההצטרפות לפלטינום היא ללא תשלום (פטור מתשלום פרמיה חודשית לילד רביעי ומעלה)

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*

לתקנון מושלם זהב>>

לתקנון מושלם פלטינום>>