אודות השירות

 

 

חוות דעת שניה עם רופא מומחה במדינת חוץ

<p>לקוחות כללית מושלם זכאים לקבלת חוות דעת נוספת עם רופא מומחה במדינת חוץ. לפני ביצוע ההתייעצות יש לקבל אישור מראש מהמנהל הרפואי של כללית מושלם בטלפון 2700*</p>

מה כולל השירות?

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<p><a href="https://clalitmushlam.co.il/privateclaims/?utm_source=mushlam&utm_medium=service&utm_campaign=privateclaims" rel="noopener noreferrer" target="_blank">להגשת בקשה להחזר כספי און ליין לחץ כאן&gt;&gt;</a></p><p>לקבלת החזר יש להמציא את המסמכים הבאים:</p><p>&nbsp;1. חשבונית מס/קבלה מקורית עם חותמת/חתימה(באם החשבונית/קבלה שברשותך היא ממוחשבת/דיגיטלית יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר).</p><p>&nbsp;2. סיכום חוות הדעת של הייעוץ.</p><p>&nbsp;3. אישור רשמי מהמעבדה המציין לאיזו ארץ ולאיזו מעבדה נשלחת הבדיקה לבירור וסיכום ממצאי פענוח הבדיקה חתום על ידי רופא מומחה MD ממדינת חוץ.</p><p>&nbsp;4. המלצה לביצוע חוות דעת שניה בחו&quot;ל של רופא מומחה בתחום.&nbsp;</p><p>5. בנוסף יש לציין מספר תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון עדכניים. יש לצרף לבקשת החזר כספי את טופס ההחזר שהקישור אליו מופיע מטה. את המסמכים יש לשלוח לת.ד 2265 בני ברק 5112201. או <a href="https://clalitmushlam.co.il/privateclaims/?utm_source=mushlam&utm_medium=service&utm_campaign=privateclaims" rel="noopener noreferrer" target="_blank">להגיש בקשה להחזר כספי און ליין לחץ כאן&gt;&gt;</a></p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

תוכנית מושלם פלטינום

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית מושלם זהב

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום

פעולות און־ליין