אודות השירות

 

 

התייעצות עם רופא מומחה באופן פרטי למתן חוות דעת שנייה

<p style="text-align: right;">כללית מושלם מאפשרת להתייעץ באופן פרטי עם רופא מומחה שאינו הרופא המטפל (בתנאי שהרופא המייעץ נמנה עם רשימת הרופאים המומחים שהוכרו כיועצים ללקוחות &quot;כללית מושלם&quot;) ולקבל החזר בסך השווה ל- 80% מההוצאה בפועל עד לתקרת החזר כפי שמצויין בלשונית <a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/consultation/Pages/second_opinion.aspx?tab=2">&quot;זכאות&quot;</a></p><p style="text-align: right;">בנוסף, לקוחות כללית מושלם נהנים מפתרון ייחודי: רשת הרופאים של כללית מושלם. הרשת מונה כ- 2000 רופאים מומחים מהמובילים בארץ. עבור התייעצות עם רופא הכלול בהסדר זה (רשת הרופאים של כללית מושלם), ישלם הלקוח לרופא סך של 150 שקלים בלבד, או 250 שקלים לרופא בהסדר המייעץ במסגרת שר&quot;פ הדסה בירושלים. תעריפים אלו חלים גם על התייעצות עם רופאים מנתחים שבהסדר.<br>הזכאות הכוללת היא לשלוש התייעצויות בשנה קלנדרית (ינואר- דצמבר) בשני המסלולים גם יחד (החזר והסדר), במצטבר. אישה בהיריון זכאית להתייעצות אחת נוספת (בשנה קלנדרית) בנושאי היריון ולידה.<br>החל מה-01.10.2017 לקוחות מעל גיל 60 זכאים ליעוץ נוסף כל שנה קלנדרית (סה&quot;כ זכאות ל-4 ייעוצים בשנה קלנדרית)</p><p style="text-align: right;">לידיעתך, קיימת אפשרות לפגישת <span dir="RTL">ייעוץ און ליין בשיחת וידאו</span> עם רופא מומחה שבהסדר בהשתתפות עצמית של 100 ש&quot;ח במקום 150 ש&quot;ח. בשר&quot;פ הדסה ב- 200 ש&quot;ח במקום 250 ש&quot;ח.<a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/consultation/Pages/online_doctor.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><br><a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/consultation/Pages/online_doctor.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">למידע המלא ולרשימת הרופאים המעניקים שירות און- ליין</a>&gt;</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>

מה כולל השירות?

​​

כיצד אפנה לנותני שירות שבהסכם עם כללית מושלם?

לחצו על הלשונית "נותני השירות", הקישו על סימן ה+ ליד שמו של הרופא, על מנת לקבל מידע האם הרופא במסלול רשת הרופאים, או במסלול החזר. במסלול רשת הרופאים הנכם משלמים השתתפות עצמית נמוכה בעת קבלת השירות, ללא צורך בהגשת מסמכים לקבלת החזר כספי.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<p>לקבלת החזר יש לוודא כי יש בידיך את המסמכים הבאים : חשבונית מס וקבלה מקורית חתומות על ידי נותן השירות. יש לוודא כי על גבי החשבונית יצויינו פרטי מקבל השירות ותאריך הייעוץ. יש לציין בנוסף מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון עדכניים.</p><p><a href="/he/Pages/privateclaimsnew.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p><p><a href="/he/Pages/privateclaimsnew.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ניתן לבקש בקשת החזר כספי און- ליין כאן&gt;&gt; &nbsp;</a></p><p><br></p><p>כמו כן ניתן לבקש החזר כספי על ידי מילוי טופס החזר כספי שהקישור אליו מופיע מטה. את הטופס והמסמכים יש לשלוח לת.ד 2265 בני ברק 5112201</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית מושלם זהב

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום

פעולות און־ליין