אודות השירות

 

 

התפתחות הילד - גילאי 3-10

<p>כללית מושלם מלווה את ילדכם לאורך כל הדרך ומעניקה טיפולי התפתחות הילד מגיל שלוש ועד גיל תשע. חלק מתחומי הטיפולים שניתנים ללקוחות המושלם, אינם כלולים בסל הבסיסי.</p><p><br><strong>סך הטיפולים לו זכאים לקוחות כללית מושלם</strong>, בכל התחומים יחד, הוא עד 45 טיפולים בשנה קלנדרית (ינואר- דצמבר) . קיימים טיפולים שהזכאות להם היא עד ל- 30 טיפולים בשנה קלנדרית ול- 100 טיפולים לכל תקופת החברות בתכנית</p><p><strong>להלן רשימת הטיפולים המוצעים שאינם כלולים בסל הבסיסי</strong>, בהם הזכאות היא ל- 30 טיפולים בשנה קלנדרית ול- 100 טיפולים בכל תקופת החברות בתכנית במכוני הסדר: <a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/articles/Pages/riding.aspx" target="_blank">רכיבה טיפולית</a>, שחיה טיפולית וספורט טיפולי. טיפול <span dir="RTL">באמצעות אמנויות</span>, טיפול באמצעות אומנות חזותית, טיפול במוסיקה, טיפול באמצעות תנועה ומחול, טיפול באמצעות דרמה/פסיכודרמה, טיפול באמצעות ספרות/ביבליותרפיה.</p><p></p><p>להלן רשימת הטיפולים המוצעים שכלולים גם בסל הבריאות הבסיסי: <a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/articles/Pages/occtherapy.aspx">ריפוי בעיסוק</a>, <a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/articles/Pages/speech_therapy.aspx">קלינאות תקשורת</a>, טיפולי פיזיותרפיה, טיפול על ידי פסיכולוג, טיפול על ידי עובד סוציאלי-בתחומים אלו ניתן לקבל את השירות באמצעות כללית מושלם לאחר מיצוי הזכאות בסל הבריאות הבסיסי (מיצוי הזכאות עד גיל 8 כולל).</p><p><br></p><p>***בהתאם לרפורמה בבריאות הנפש שתוקפה החל מה- 1.7.2015, מומלץ לבדוק ביחס לטיפול על ידי פסיכולוג, גם את הזכאות בסל הבסיסי.<br><strong>לקוחות כללית מושלם פלטינום זכאים לתוספת של 25 טיפולים </strong>בשנה קלנדרית בכלל התחומים הבאים במכוני ההסדר: רכיבה טיפולית, ספורט טיפולי, שחיה טיפולית, וטיפולים <span dir="RTL">באמצעות אומנויות</span>. תוספת טיפולים זו תעניק לילדים בגילאי 3 עד 9 מכסה שנתית של עד 70 טיפולים בכל תחומי הטיפול כולל הזכאות במושלם זהב.</p>

מה כולל השירות?

​​

למי מיועד השירות?

ללקוחות בעלי בעיות התפתחות אשר אובחנו על ידי רופא מומחה בתחום.

כיצד אקבל את השירות?

<p>הטיפולים בהתפתחות הילד מתחלקים לשניים:<br>טיפולים הניתנים גם <strong>במסגרת הסל<br></strong>וטיפולים <strong>שאינם ניתנים במסגרת הסל<br></strong></p><p>ביחס לאלו <strong>הניתנים במסגרת הסל</strong>, על מנת לממשם באמצעות כללית מושלם נדרש קודם כל למצות את הזכאות בסל (ללקוח עד גיל 8 כולל).<br>להלן רשימת הטיפולים הניתנים גם <strong>במסגרת הסל</strong>: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, טיפולי פיזיותרפיה, טיפול על ידי פסיכולוג, טיפול על ידי עובד סוציאלי.<br><br>נדרש לעבור אבחון אצל רופא מומחה במכון ציבורי או רופא ילדים ולקבל הפנייה לטיפולי התפתחות הילד.<br><br>בטיפולים <strong>שאינם ניתנים במסגרת הסל:</strong> ניתן לפנות ישירות אל נותן השירות על מנת לקבל הנחיות מדויקות באשר למימוש הזכאות.<br><strong>רשימת הטיפולים שאינם ניתנים במסגרת הסל</strong>: רכיבה טיפולית, <a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/articles/Pages/hydrotherapy.aspx">שחיה טיפולית</a>, ספורט טיפולי, טיפול בהבעה ויצירה, טיפול באומנות חזותית, טיפול במוזיקה, טיפול באמצעות תנועה ומחול, טיפול באמצעות דרמה, פסיכודרמה, טיפול באמצעות ביבליותרפיה.</p><p><br></p><div>כמו כן יש להצטייד במכתב רפואי, המעיד על היות הילד זקוק לטיפול התפתחותי או רגשי וכי אין מניעה לביצוע הפעילות המבוקשת וזאת מאחד מהגורמים המפורטים בסעיפים הבאים:</div><div><br></div><div>1.רופא ראשוני (משפחה/ילדים) כאשר ההפניה כוללת אבחנה רפואית רלוונטית לתחומי התפתחות הילד&nbsp;</div><div>2.הפניה ממרכז התפתחות הילד בקהילה/בית החולים.</div><div>3. הפניה של פסיכולוג התפתחותי/קליני/שיקומי/רפואי מומחה.</div><div>4. הפנית נוירולוג ילדים.</div><div>5. הפנית רופא בעל הכשרה ייחודית בתחום הפרעות הקשב המאושר ע&quot;י משרד הבריאות/כללית מושלם.</div><div>6. הפנית אורטופד .</div><div>7. הפנית פסיכאטר ילדים</div><div>8. רופא ילדים מומחה ברפואה התפתחותית</div><p><br></p><div>בנוסף קיימות אופציות הפניה משולבת: (נדרשות שתי הפניות):</div><div>9. הפנית רופא ראשוני (משפחה /ילדים) + המלצה של מטפל פרא רפואי (עובד/ת סוציאלית, מרפא/ה בעיסוק, פיזיותרפיסט/ית, מרפא/ה בדיבור, פסיכולוג/ית חינוכי, מטפל/ת בהבעה ויצירה) יודגש שעובדי החווה אינם יכולים להיות גורמים מפנים לטיפול.</div><div>10. &nbsp;הפנית רופא ראשוני + אבחון פסיכודידקטי הממליץ על הטיפול (הפנייה זו תקפה עד 5 שנים).</div><div><br></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>*לפני הגעה לקבלת השרות (שחיה טיפולית/רכיבה טיפולית)&nbsp;על ההורה לחתום עבור ילדו על הצהרת בריאות</strong>. <a href="https://mushlam.clalit.co.il/SiteCollectionDocuments/declaration_riding.pdf" target="_blank">להורדת טופס עבור רכיבה טיפולית</a>&gt;&gt; <a href="https://mushlam.clalit.co.il/SiteCollectionDocuments/declaration_swimming.pdf" target="_blank">להורדת טופס עבור שחיה טיפולית&gt;&gt;</a></div><p>&nbsp;</p><p><br>על מנת לקבל טיפול בהשמנת יתר באמצעות ספורט טיפולי, יש להמציא הפנייה מרופא ילדים/משפחה בה מפורט גובה, משקל ואחוזון ה- BMI של הילד המוגדר כהשמנת יתר.<br>לתשומת לבכם &ndash; המכתבים תקפים לשנתיים מיום הוצאתם. תוקף אבחון פסיכודידקטי- 5 שנים.</p><p><a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/development/Pages/development_3-10_years.aspx?tab=4" target="_blank" title="לטבלה המפורטת">&nbsp;</a><a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/development/Pages/development_3-10_years.aspx?tab=3" rel="noopener noreferrer" target="_blank">לטבלת ההפניות הנדרשות לטיפולים השונים בתחום התפתחות הילד&gt;</a></p><p><br></p><p><br></p>

כיצד אפנה לנותני שירות שבהסכם עם כללית מושלם?

לחצו על הלשונית "נותני השירות". במסלול זה הנכם משלמים השתתפות עצמית נמוכה בעת קבלת השירות, ללא צורך בהגשת מסמכים לקבלת החזר כספי.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<p><a href="https://clalitmushlam.co.il/privateclaims/?utm_source=mushlam&utm_medium=service&utm_campaign=privateclaims" rel="noopener noreferrer" target="_blank">להגשת בקשה להחזר כספי און ליין לחץ כאן&gt;&gt;</a></p><p><strong>יש לוודא כי בידיך המסמכים הבאים:</strong></p><p>א.חשבונית מס/קבלה מקורית עם חותמת וחתימה. יש לציין בנוסף מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון עדכניים. על גבי החשבונית יצוין שמו המלא של המטפל, תפקידו, מספר הטיפולים והתאריכים שלהם.</p><p>ב. צילום תעודה רשמית מוכרת על ידי משרד הבריאות בישראל של המטפל שביצע את הטיפולים</p><p>ג. הפניית רופא מומחה בתחום המאשרת את הצורך בטיפולים לאותה שנה.</p><p>יש לצרף לבקשת החזר כספי את טופס ההחזר שהקישור אליו מופיע מטה.</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

תוכנית מושלם פלטינום

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

מידע לפונים לשירות התפתחות הילד- לפי סוגי הטיפול

השירות​

​למי מגיע

​מסמכים נדרשים

​זכאות

​מסלול הסדר

​מסלול החזר

טיפול ע"י פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק, פסיכולוג , עובד סוציאלי​

על מנת לממש הזכאות באמצעות כללית מושלם נדרש קודם כל למצות את הזכאות בסל (ללקוחות עד גיל 8 כולל)​

נדרש לעבור אבחון אצל רופא מומחה במכון ציבורי או רופא ילדים ולקבל הפניה לטיפולי התפתחות הילד​

עד 45 טיפולים בשנה קלנדרית לגילאי 3-10 . עד 30 טיפולים בשנה קלנדרית לגילאי 10-18.​

השתתפות עצמית בסך 33 ₪ לטיפול​

החזר המושלם הוא 75% מההוצאה בפועל ולא יותר מ 109 ₪ לטיפול( צמוד למדד)​

טיפול בהבעה ויצירה, טיפול באמצעות אמנות חזותית,

טיפול במוזיקה,

טיפול באמצעות תנועה ומחול,

טיפול באמצעות דרמה/ פסיכודרמה, 

טיפול באמצעות ספרות/ ביבליותרפיה​

השרות אינו כלול בשירותי הסל ולכן עבורו לא נדרש מיצוי זכאות בסל.​

נדרש לעבור אבחון אצל רופא מומחה במכון ציבורי או רופא ילדים ולקבל הפניה לטיפולי התפתחות הילד/טיפול רגשי​

סך הכל 30 טיפולים בשנה קלנדרית* ולא יותר מ 100 טיפולים בכל תקופות החברות בתכנית. לקוחות פלטינום- זכאים ל-25 טיפולים נוספים בכל שנה קלנדרית.​

השתתפות עצמית בסך 45 ₪ לטיפול.​

אין​

טיפול ברכיבה על סוסים, שחיה טיפולית (הידרותרפיה)

וספורט טיפולי​

השרות אינו כלול בשירותי הסל ולכן עבורו לא נדרש מיצוי זכאות בסל 

יש להצטייד במכתב רפואי המעיד על היות הילד זקוק לטיפול התפתחותי או רגשי וזאת מאחד מהגורמים המפורטים בסעיפים הבאים:

סך הכל 30 טיפולים בשנה קלנדרית* ולא יותר מ 100 טיפולים בכל תקופות החברות בתכנית. לקוחות פלטינום- זכאים ל-25 טיפולים נוספים בכל שנה קלנדרית.

השתתפות עצמית בסך 45 ₪  לטיפול​

אין​

1. רופא ראשוני (משפחה/ילדים) כאשר ההפניה כוללת אבחנה רפואית רלוונטית לתחומי התפתחות הילד ​

2. רופא במרכז התפתחות הילד בקהילה/בית חולים​

3. הפניה של פסיכולוג התפתחותי/קליני/שיקומי/רפואי מומחה.​

4.  הפנית נוירולוג ילדים.​

5. הפנית רופא בעל הכשרה ייחודית בתחום הפרעות הקשב, המאושר ע"י משרד הבריאות/כללית מושלם​

6. הפנית אורטופד​

7.הפנית פסיכיאטר ילדים.​

8. רופא ילדים מומחה ברפואה התפתחותית.​

בנוסף קיימות אופציות הפניה משולבת (נדרשות שתי הפניות) :​

9. הפנית רופא ראשוני (משפחה/ילדים)+המלצה של מטפל פרה רפואי (עובד/ת סוציאלית, מרפא/ה בעיסוק, פיזיותרפיסט/ית ,מרפא/ה בדיבור, פסיכולוג/ית חינוכי, מטפל/ת בהבעה ויצירה).​

10. הפנית רופא ראשוני+ אבחון פסיכודידקטי הממליץ על הטיפול .​

* כמו כן יש להגיע עם הצהרת בריאות חתומה ע"י ההורים הורדת הטופס עבור שחיה טיפולית > הורדת טופס עבור רכיבה טיפולית >

טיפול בהשמנת יתר באמצעות ספורט טיפולי​

השרות אינו כלול בשירותי הסל ולכן עבורו לא נדרש מיצוי זכאות בסל​

הפניה מרופא ראשוני (משפחה/ילדים) בה מפורט גובה, משקל ואחוזון ה BMI של הילד המוגדר כהשמנת יתר.​

סך הכל 30 טיפולים בשנה קלנדרית* ולא יותר מ 100 טיפולים בכל תקופות החברות בתכנית. לקוחות פלטינום- זכאים ל-25 טיפולים נוספים בכל שנה קלנדרית.

השתתפות עצמית בסך 45 ₪ לטיפול​

אין​

 * שחיה טיפולית, רכיבה טיפולית, ספורט טיפולי וטיפול הבעה ויצירה לסוגיו ניתנים בהסדר בלבד. סך כל הטיפולים כולם בתחום זה לא יעלה על 30 טיפולים בשנה קלנדרית.

* סך הזכאות בכל תחומי התפתחות הילד גם יחד בשנה קלנדרית לילדים בגילאי 3 עד 9 כולל: ילדים מבוטחים ב"מושלם זהב" עד 45 טיפולים בשנה קלנדרית, ילדים מבוטחים ב"מושלם פלטינום" עד 70 טיפולים בשנה קלנדרית.

* סך הזכאות בכל תחומי התפתחות הילד גם יחד בשנה קלנדרית לילדים בגילאי 10 עד 18:  ילדים מבוטחים ב"מושלם זהב" עד 30 טיפולים בשנה קלנדרית, ילדים מבוטחים ב"מושלם פלטינום" עד 55 טיפולים בשנה קלנדרית.

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום

פעולות און־ליין