אביזרי עזר לשמיעה

לקוחות כללית מושלם מעל גיל 18 הזקוקים לאביזרי עזר לשמיעה, יוכלו לקבלם - בהתאם לרשימה מוגדרת של דגמי מכשירים המופיעה באתר.

​לקוחות כללית מושלם מעל גיל 18 הזקוקים לאביזרי עזר לשמיעה, יוכלו לקבלם - בהתאם לרשימה המופיעה מטה.

לצורך קבלת השירות, יש להצטייד בהפניית רופא של שירותי בריאות כללית, או רופא המאושר על ידי כללית מושלם, או הפנייה מקלינאי/ת תקשורת של כללית.

6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית

 

 

גובה ההחזר הוא עד 75% מעלות האביזרים, ועד לסכום מרבי של 1,094 ש"ח לשנה קלנדרית.

 

1. ראשית יש לוודא כי בידיך המסמכים הבאים:

א. חשבונית מס וקבלות מקוריות חתומות על ידי נותן השירות. יש לוודא כי על גבי החשבונית יצוינו פרטי הרוכש וסוג האביזר שנרכש. במידה והחשבונית/קבלה שברשותך היא ממוחשבת/דיגיטלית יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר.

ב. הפניית רופא או קלינאית תקשורת של שירותי בריאות כללית, המאשרת את הצורך באביזר, רלוונטית לשנת הרכישה.

2. ניתן להגיש את הבקשה להחזר באמצעות אתר האינטרנט כאן>>> 

3. כמו כן ניתן למלא טופס בקשה טופס החזר כספי >> לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הנדרשים המפורטים מעלה ולשלוח לכללית מושלם, מחלקת התביעות, ת.ד 2265 בני ברק, מיקוד 5112201

 

סוג המכשירדגם
טלפון שולחני

TC40
Relation 2
CL200

Scalla 1

FlashTEL Comfort 3 BT

TF540

MEMORY PLUS

MAGNA

טלפון אלחוטי

Vtech

TC40

XEN
XL40
FreeTel 3

magna

phone easy

DC581

DC5001

TF540

מגבר אישי

Listenor Pro
Artone mic

StreamLine mic

PocketTalker

Pro
Duett
Apollon

+TVB

A200

PocketTalker

Quattro 4​

Tune Amp

Crescendo

מגבר לטלוויזיה

TV Aid
TV-95
AR-TV

TV Audio Eartech

TVB
Set 250
Set 810

Earis XS

EasyTek

Smart Connect

טרנסמיטר ל EASY TEK / SMART CONNECT

 StreamLine TV

Rexton

TV-Aid ORION

Hybrid Hear Orion 

מגבר דלת

SW-200D
DO 34 K

DO 35 N
CL2

VisuTone

מגבר טלפון

SW-200D
CL2
VisuTone

RingMax

TA783

שעון מעורר

SW-902

Sonic Shaker

TravelTim
Wake n Shake

VC-10

SmartShaker 2