אודות השירות

 

 

סל לנשים בהריון ולאחר הלידה- ללקוחות כללית מושלם פלטינום

<p dir="RTL"><span lang="HE"><strong><span style="font-size: 18px;">מהו סל ההריון של כללית מושלם?</span></strong></span></p><p style="text-align: right;">לקוחות כללית מושלם פלטינום שצברו ותק של 6 חודשים בתכנית, נהנות מסל היריון בשווי של - 2,000 ₪ להיריון, למימוש על פי בחירתן לבדיקות וטיפולים הקשורים להיריון, לידה ולאחר הלידה.</p><p style="text-align: right;">סכום ההחזר יהיה בשיעור של 75% מסך ההוצאה בפועל ועד תקרה מצטברת של 2,000 ש&quot;ח (בהיריון מרובה עוברים עד תקרה מצטברת של 4,000 ש&quot;ח להיריון זה ) לכל היריון ועד 4 הריונות לכל תקופת החברות בתכנית .</p><p style="text-align: right;"><span dir="RTL"><strong><span style="font-size: 18px;">על אילו שירותי הריון אפשר לקבל החזר כספי מכללית מושלם?</span></strong></span><strong><span style="font-size: 18px;"><br></span></strong></p><p class="fr-text-uppercase" style="text-align: right;">סקירת מערכות פרטית<br>בדיקות דם לאיתור תסמונות גנטיות<br>התייעצות עם מומחה בנושא היריון ולידה- תקרת החזר של 75% מההוצאה בפועל ועד 700 ש&quot;ח לייעוץ.<br>בדיקת מי שפיר<br>שימור דם טבורי.<br>היפוך עובר ועוד.<br><br><span dir="RTL"><strong><span style="font-size: 18px;">האם אפשר לממש את סל ההריון גם ללידה ולאחריה?</span></strong></span><br><br><span lang="HE">כן, ניתן לממש את הסל גם בלידה ואחריה לנושאים הבאים:</span><strong><br></strong><strong>דולה/תומכת לידה</strong>- תקרת החזר של 75% מההוצאה בפועל ועד 1,500 ש&quot;ח, השירות ניתן רק בליווי בלידה בלבד. <span dir="RTL">במקרה של ליווי דולה הבוצע ע&quot;י רופא/ה ו/או מיילדת בבית חולים ציבורי - יש לצרף מסמך המאשר כי בלידה נכח/ה רופא/ה ו/או מיילדת נוסף/ת מטעם בית החולים.</span><br><strong>הבראה לאחר לידה</strong>- עבור ילד רביעי ואילך - שלושה ימי הבראה נוספים מעבר לזכאות הקיימת בתכנית כללית מושלם. <span dir="RTL">ניתן לקבל החזר עבור ילד ראשון עד שלישי מסל ההיריון, במידה ולא נוצל שירות</span><span dir="RTL">&quot;<a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/woman/after_childbirth/Pages/recovery.aspx">הבראה ליולדת&quot; הנפרד לפלטינום</a></span><span dir="RTL">עבור אותה לידה (לא ניתן לקבל עבור אותה לידה החזר גם מסל ההיריון וגם משירות &quot;</span><span dir="RTL"><a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/woman/after_childbirth/Pages/recovery.aspx">הבראה ליולדת</a></span><span dir="RTL">&quot; ללקוחות כללית מושלם פלטינום).</span></p><p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: 18px;">ניתן לממש את הסל הכספי בתקופה של שישה חודשים לאחר הלידה לנושאים הבאים:</span></strong></p><p style="text-align: right;"><strong>הבראה לאחר לידה</strong>- <span dir="RTL">ניתן לקבל החזר עבור ילד ראשון עד שלישי מסל ההיריון, במידה ולא נוצל שירות</span><span dir="RTL">&quot;<a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/woman/after_childbirth/Pages/recovery.aspx">הבראה ליולדת&quot; הנפרד לפלטינום</a></span><span dir="RTL">עבור אותה לידה (לא ניתן לקבל עבור אותה לידה החזר גם מסל ההיריון וגם משירות &quot;</span><span dir="RTL"><a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/woman/after_childbirth/Pages/recovery.aspx">הבראה ליולדת</a></span><span dir="RTL">&quot; ללקוחות כללית מושלם פלטינום).</span>עבור ילד רביעי ואילך - שלושה ימי הבראה נוספים מעבר לזכאות הקיימת בתכנית כללית מושלם. תקרת החזר של 75% מההוצאה בפועל ועד 400 ש&quot;ח ללילה עד חודשיים מיום הלידה.<br><strong>מבוטחות שיצטרפו לתכנית הפלטינום עד לתאריך 1.7.2022</strong> &ndash; יוכלו לממש את השירות עד חצי שנה לאחר הלידה עבור לידות שיתקיימו עד לתאריך 1.4.2023<br>עבור לידות שיתקיימו לאחר תאריך זה אפשרות המימוש היא עד חודשיים לאחר הלידה. <br><strong>מבוטחות שיצטרפו לפלטינום לאחר 1.7.2022</strong> &ndash; אפשרות המימוש עד חודשיים לאחר הלידה.<br><a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/woman/during_pregnancy/Pages/pregnancy.aspx?tab=3">למידע נוסף</a><br><strong>אחות פרטית בבית היולדת</strong>- תקרת החזר של 75% מההוצאה בפועל ועד 400 ש&quot;ח לביקור.<br><strong>ייעוץ שינה לתינוק</strong>- תקרת החזר של 75% מההוצאה בפועל ועד 400 ש&quot;ח לייעוץ.<br><strong>ייעוץ אישי לפעילות גופנית או תזונה ליולדת בבית היולדת</strong>- (על ידי תזונאית מוסמכת/ מאמן כושר) תקרת החזר של 75% מההוצאה בפועל ועד 400 ש&quot;ח לייעוץ.</p><p style="text-align: right;"><span dir="RTL"><strong><span style="font-size: 18px;">איך מקבלים החזר על הוצאות הריון בכללית מושלם?</span></strong></span></p><p style="text-align: right;">לקבלת החזר, יש לצרף תעודה שמאשרת את התמחותו של המטפל בתחום הנדרש. אם מדובר בשירות אחות פרטית בבית היולדת, יש לצרף מסמך רשמי מנותן השירות, המאשר כי השירות ניתן בבית. עבור ייעוץ לתזונה נכונה ליולדת - יש לצרף תעודת הסמכה רשמית ממשרד הבריאות.<br>סל זה לא כולל טיפולים אלטרנטיביים, הומאופתיה ו/או תרופות אלטרנטיביות. הזכאות הנה לעמיתה בלבד ולא תינתן לבן הזוג ו/או לילוד.<br><br>לתשומת ליבך, בהתאם להוראות החוק, החל מתאריך 1.11.2017, מבוטח שביקר אצל רופא במסגרת מרפאה כלשהיא ב&quot;כללית&quot;, לא יוכל לבצע ניתוח, בדיקה או טיפול באמצעות אותו רופא במסגרת &quot;כללית מושלם&quot;, במהלך 6 חודשים לאחר הביקור</p>

מה כולל השירות?

למי מיועד השירות?

ללקוחה בהריון או שמיצתה את אשר מגיע לה במסגרת סל הבריאות ותוכנית כללית מושלם זהב. הזכאות לשירות זה תהיה לאחר תקופת אכשרה של שישה חודשים.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<div><a href="/he/Pages/privateclaimsnew.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">להגשת בקשה להחזר כספי און ליין לחץ כאן&gt;&gt;</a></div><div>&nbsp;יש לוודא כי בידיך המסמכים הבאים:<br>1. חשבונית מס/קבלה מקורית עם חותמת וחתימה של נותן השירות. יש להקפיד כי שמו המלא של מקבל השירות יוצג על גבי החשבונית/הקבלה.</div><div>2. מסמך רפואי רשמי המציין את תאריך תחילת ההיריון.<br>3. לצורך קבלת החזר עבור שירותי דולה, ייעוץ שינה לתינוק, ייעוץ אישי לפעילות גופנית או תזונה ליולדת יש לצרף תעודה שמאשרת את התמחותו של המטפל בתחום הנדרש. באם מדובר בשירות ייעוץ לתזונה נכונה ליולדת - יש לצרף תעודת הסמכה רשמית ממשרד הבריאות. עבור שירות אחות פרטית בבית היולדת, יש לצרף אישור רשמי מנותן/נת השירות על כך שהשירות ניתן בבית.<br>4. יש לצרף לבקשת החזר כספי את טופס ההחזר שהקישור אליו מופיע מטה.<br>5. בכל שירות הניתן עד 6 חודשים לאחר הלידה, יש לצרף ספח תעודת זהות פתוח או מסמך רשמי המציין את תאריך הלידה. את המסמכים יש לשלוח לת.ד 2265 בני ברק 5112201.<br><br></div><p>&nbsp;</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

שירות פלטינום

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

​רשימת אביזרים לתחום ההריון והלידה בהנחה ללקוחות כללית מושלם - שלא במסגרת שירות סל ההיריון, בבתי המרקחת של כללית או במסגרת ספקי ההסכם  

מוצר/אביזר

תיאור המוצר

ניתן לרכוש
​משאבת הנקה

​משאבת חלב ידנית AMEDA
​בתי המרקחת של כללית

​משאבת חלב חשמלית דו צדדית FINESSE  AMEDA

​בתי המרקחת של כללית
​רפידות לטיפול בגודש
​פניני חום-קור לנסינו
בתי המרקחת של כללית​
​שקיות חלב
​שקיות לנסינו לאחסון חלב אם
​בתי המרקחת של כללית
​משחה לטיפול בפטמות
​LANSINOH OIN 40GM משחת לנסינו  -
​בתי המרקחת של כללית
​רפידות טיפוליות לטיפול בפטמות
​POLYMEM NURSICARE 6.3 CM
​בתי המרקחת של כללית
מגן פטמה​לנסינו 20 מ"מ מארז זוגי​בתי המרקחת של כללית​
לנסינו 24 מ"מ מארז זוגי​בתי המרקחת של כללית​
רפידות הנקה​ ​

Soothies לנסינו ג'ל

בתי המרקחת של כללית​
24 יח' לנסינו​בתי המרקחת של כללית​
​חגורת גב/בטן
​ ​ ​ ​ ​ ​

​URIEL 078 L חגורת גב עם סגירה כפולה
​בתי המרקחת של כללית
​URIEL 078 M חגורת גב עם סגירה כפולה
​בתי המרקחת של כללית
​URIEL 078 XL חגורת גב עם סגירה כפולה
​בתי המרקחת של כללית
​URIEL 078 XXL חגורת גב עם סגירה כפולה
​בתי המרקחת של כללית
​URIEL 11U L חגורת בטן
​בתי המרקחת של כללית
​URIEL 11U M חגורת בטן
​בתי המרקחת של כללית
​URIEL 11U S חגורת בטן
​בתי המרקחת של כללית
​URIEL 11U XL חגורת בטן
​בתי המרקחת של כללית
​URIEL 11U XXL חגורת בטן
​בתי המרקחת של כללית
​גרבי לחץ
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​

​ VENOTRAIN L1 גרב לחץ  מתחת לברך 
​בתי המרקחת של כללית
​VENOTRAIN L2 גרב לחץ ארוכה 
​בתי המרקחת של כללית
​VENOTRAIN L2 גרב לחץ מעל הברך 
​בתי המרקחת של כללית
​VENOTRAIN L2 גרב  לחץ מתחת לברך
​בתי המרקחת של כללית
​VENOTRAIN M2 גרב לחץ  מתחת לברך
​בתי המרקחת של כללית
​VENOTRAIN XL1 גרב  לחץ מתחת לברך 
​בתי המרקחת של כללית
​VENOTRAIN XL2 גרב לחץ ארוכה
​בתי המרקחת של כללית
​VENOTRAIN XL2 גרב לחץ מעל הברך
​בתי המרקחת של כללית
​VENOTRAIN XL2 גרב לחץ מחת לברך
​בתי המרקחת של כללית
​VENOTRAIN-2 L גרב לחץ קצרה רכה
​בתי המרקחת של כללית
​VENOTRAIN-2 XL גרב  לחץ קצרה רכה
​בתי המרקחת של כללית
​שיכוך כאב

​טנס -טאצ'טנס
​מ.ד.ס פארם -
דוד המלך 1 הרצליה
09-9577534
​טנס - פרימה טנס
​מטרניטי יוניט
השכרה לחודש בכללית הנדסה רפואית -
אור יהודה
*5515

 

תקציר זכאויות מסל ההריון: 

​הבראה לאחר לידה 
​זהב
​ ​פלטינום 
שם השירות 
​הבראה ליולדת 
הבראה ליולדת
סל הריון
​ילד
​רביעי והלאה 
​ראשון או שני או שלישי
ראשון עד שלישי - אם לא נוצלה הזכאות משירות "הבראה ליולדת".
ילד רביעי והלאה - שלושה ימי הבראה נוספים מעבר למושלם זהב.
איפה 
​מוסד המיועד לנופש או הבראה 
​מוסד או מתקן המיועד להבראה לאחר לידה
​מוסד המיועד לנופש או הבראה
זמן לאחר לידה 
​עד חודש
​עד חודש 
​עד 6 חודשים
​גובה ההחזר 
​75% עד 308 ₪ ליום
​75% עד 359 ₪ ליום
​75% עד 400 ₪ ללילה
​ימים מאושרים להחזר 
​3 ימים 
​3 ימים
לילד ראשון עד שלישי - 3 ימים.
לילד רביעי והלאה - 6 ימים (כולל מושלם זהב).
​​תקופת אכשרה 
​3 חודשים
​6 חודשים 
​6 חודשים 

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום

פעולות און־ליין