מידע אודות השינוי בסל הכספי להיריון ולידה

​החל מתאריך 1.1.2019 בהוראת משרד הבריאות, יחול שינוי בשירות "חבילה לנשים בהריון" בתוכנית "מושלם פלטינום". הסל ימשיך להעניק החזרים על בדיקה, טיפול רפואי או שירות רפואי הקשורים להריון וללידה הצפויה, ויעמוד על 75% מהוצאה בפועל ועד לתקרה כפי שיפורט בהמשך. השינוי יתבצע בשתי פעימות.

פעימה ראשונה החל מה 1.1.2019

1. תבוטל האפשרות לקבל החזר על אביזרים מכל סוג. חלק מהאביזרים הקשורים להריון וללידה ניתנים לרכישה בבתי המרקחת של "כללית" בהנחות במסגרת הזכאות בתוכנית כללית מושלם זהב.

2. לשירותים הבאים נקבעה תקרת החזר מקסימאלית:

- יעוץ אצל רופא מומחה- 75% מהוצאה בפועל ועד 700 ₪
- דולה תומכת לידה- 75% מהוצאה בפועל ועד 1500 ₪
- יעוץ שינה לתינוק, אחות פרטית בבית היולדת, יעוץ אישי בבית היולדת לפעילות גופנית ע"י מאמן כושר ו/או לתזונה נכונה ליולדת ע"י תזונאית מוסמכת- תקרת החזר של 75% מההוצאה בפועלועד 400 ש"ח לכל יעוץ.  
- הבראה ליולדת - ההחזר הינו 75% ועד 400 ₪ ליום ועד ליתרת סל ההיריון.

3. הבראה ליולדת – השירות הורחב וניתן יהיה לקבל החזר על 3 ימים כבר מילד ראשון עד שלושה ילדים (במידה ולא מומשה הזכאות מהפרק הנפרד ב"מושלם פלטינום"). בנוסף, נשארה האפשרות החל מילד רביעי ליהנות מהחזר עבור 3 ימים נוספים, בהמשך למימוש הזכאות שקיימת לשירות כבר בתוכנית מושלם זהב. תקרת ההחזר היא 75% מהוצאה בפועל ועד 400 ₪ ליום.

4. תקופת האכשרה קוצרה ל 6 חודשים.


פעימה שנייה החל מה 1.4.2019

החל מתאריך זה, יוגבל סכום ההחזר ל 2,000 ₪ לכל הריון ועד 4 הריונות. ההחזר הינו 75% מההוצאה, עד לסכום מצטבר של 2,000 ₪ לכל היריון.
במקרה של הריון מרובה עוברים - סכום ההחזר המרבי יעמוד על 75% מסך ההוצאה בפועל ועד לתקרה מצטברת של 4,000 ₪ להריון זה ובסך הכל עד 8,000 ₪ מקסימלי ללקוחה.

שאלות ותשובות:

במידה וכבר מיציתי את הזכאות של 8,000 ₪ בהריונות קודמים בעבר, האם אוכל ליהנות מהחזרים במתכונת החדשה של הסל?
לא. לקוחה שמיצתה את זכאותה, אינה זכאית למימוש הסל במתכונת החדשה. הסל הינו חד פעמי לכל תקופת החברות.

במידה ועשיתי שימוש בחלק מכספי סל ההיריון בעבר, מה זכאותי במסגרת הסל החדש?
רק היתרה שנשארה עבורך בסל, תחולק לפי המתכונת החדשה להריונות הבאים עד תיקרה של 2,000 ₪ לכל הריון.

האם השינוי חל רק על סל ההיריון של כללית מושלם פלטינום?
השינוי הוא אחיד וחל על סלי ההיריון והלידה בביטוחים המשלימים בכל הקופות.

במידה ועברתי מקופה אחרת ושם ניצלתי את כל ה 8,000 ₪, האם אני עדיין זכאית לסל הריון כספי אצלכם?
כן. אם מעולם לא נהנית מהשימוש בסל הכספי להיריון כלקוחת כללית מושלם, תוכלי ליהנות מהחזרים על פי המתכונת החדשה.

ילדתי ילד שני וראיתי שאני זכאית להבראה לאחר לידה, בעקבות השינויים בחבילה לנשים בהריון שפרסמתם. אני לקוחת פלטינום ובילד הראשון ניצלתי את ההבראה. האם נכון הדבר?
ע"פ הנחייה של משרד הבריאות החל מה-1/1/19 חלו שינויים בחבילה לנשים בהריון. לקוחה לאחר לידה תהיה זכאית להחזרים עבור 3 ימי הבראה לאחר לידה כבר מהילד ראשון או שני או שלישי. ללקוחות שלא מימשו את השירות במסגרת הפרק הנפרד של הבראה ליולדת בתכנית הפלטינום – ההחזר הינו 75% ועד 400 ₪ ללילה ועד ליתרת סל ההיריון.
היות ומימשת את זכאותך מתכנית הפלטינום בילד הראשון תהיי זכאית להחזר עבור הבראה בילד השני מפרק סל ההיריון.

למידע נוסף>>